Tc-TSY Trauma Center 'Traume Sensitiv YOga'

 • Gruppeforløb for kvinder - 28 august onsdag kl 10

 • Gruppeforløb for mænd- 4 sept onsdag kl 13

 • Gruppeforløb for LGBT+

 • en-til-en TCTSY sessioner

Metoden er empirisk undersøgt i udlandet, og disse undersøgelser samt et pilotprojekt på Rigshospitalet CSO viser, at det er en lovende behandling.

TCTSY er en respektfuld, unik metode, der er specifikt målrettet udviklings- og kompleks traume.

Din sikkerhed er afgørende i TCTSY.  Underviseren, Krystyna, lægger vægt på at skabe et trygt og fordomsfrit rum hvor alle er velkommen.

Du får mulighed for at lave, opleve og mærke kropsbaserede yoga øvelser som passer til dit tempo og fysiske evner alt efter hvordan du har det på dagen. Undervisning er traume informeret og sætter din tryghed og dine behov i centrum.

TCTSY GRUPPEFORLØB

Et gruppeforløb er lukket. Det vil sige, at der ikke vil komme nye deltagere til undervejs. Tilmelding er til hele forløbet. Du behøver ikke at have kendskab til yoga.

Nyt Traume Center- Traume sensitiv yoga forløb for Mænd

 • Forløb på 7 gange

 • Onsdag kl 13:00 - 14:30

 • Start den 4. september

 • Sted: Frederiksberg

 • Pris: 1750 kr. (Der er mulighed for rabat hvis du er ledig eller fuldtidsstuderende)

 • Tilmeldning: Hvis du lyst til at deltage i forløbet er du meget velkommen til at kontakte mig, Krystyna, for at aftale en tid til en en kort telefonsamtale, hvor vi kan finde ud af sammen om TCTSY er det rette for dig. krystyna@yogacare.dk / tlf. 42 76 71 50

Traume Center-Traume Sensitiv Yoga forløb for Kvinder

 • Forløb på 7 gange

 • Onsdag kl 10:00 - 11:30

 • Start den 28. august

 • Sted: Frederiksberg

 • Pris: 1750 kr. (Der er mulighed for rabat hvis du er ledig eller fuldtidsstuderende)

 • Tilmeldning: Hvis du lyst til at deltage i forløbet er du meget velkommen til at kontakte mig, Krystyna, for at aftale en tid til en en kort telefonsamtale, hvor vi kan finde ud af sammen om TCTSY er det rette for dig. krystyna@yogacare.dk / tlf. 42 76 71 50


Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) er et kropsbaseret led i behandling. Det er en  invitation til at mærke din krop i dit eget tempo og i det omfang du vil, i trygge omgivelser. TCTSY er relevant for dig som har oplevet relationelle traumer, svigt, overgreb psykisk såvel som fysisk mm.

Af hensyn til din sikkerhed og tryghed er det en forudsætning, at du er i et terapeutisk forløb i forvejen, eller har mulighed for en samtale med din psykolog eller psykoterapeut, hvis du får behov for at tale om dine oplevelser i en terapeutisk kontekst.


Private en-til-en TCTSY session

 • En private TCTSY session med Krystyna er på 60 minuter.

 • Prisen er 750 kr (60 min.) (Mulighed for nedsat pris for studerende og lignende)

 • Du er meget velkommen til at kontakte mig, Krystyna, for at aftale en tid til en telefon samtale, hvor vi kan finde ud af sammen om TCTSY er det rettet for dig.

 • Kontakt krystyna@yogacare.dk / tlf. 42 76 71 50

TRAUMA CENTER TRAUMA SENSITIVE YOGA (TCTSY)

Individual Sessions In DANISH OR ENGLISH

For more information you are welcome to contact to Krystyna to book a telephone appointment.

Contact: krystyna@yogacare.dk / +45 4276 715  


Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY)

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) is a trauma informed treatment for complex trauma also referred to as chronic/complex Post Traumatic Stress Disorder (CPTSD).

Why is it useful to feel my body?

"If I can't feel my body, how do I know what my needs are, and if I don't know are needs are, how can I take care of myself?" 

Traumatic memories are often fragmented and stored in the body as implicit (unconscious) memories - memories that are often unspeakable, painful and distressing to feel in our bodies.

In the face of traumatic experiences, not feeling & disconnecting from one's body makes good sense & is a useful adaptive response for survival. However, in the long term not having a body, in the sense of not being able to feel or tolerate feeling one's body significantly effects one's physical, psychological and social well being & limiting quality of life and relationships to one's self and others. 

TCTSY is a respectful yoga practice and rests on the principles of invitation, choice, empowerment, as means to support you in your healing process - by creating opportunities to practice noticing sensations in your body-  to practice feeling your body and rebuilding your relationship to your body as safe place to be, practising coming home to your body.     

Krystyna facilitates Trauma Center Trauma Sensitive Yoga and offers small group & individual sessions in Danish and English.